Tysiąc lat historii Żydów polskich. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wygrany konkurs na projekt okładki i layoutu książki „1000 lat historii Żydów polskich”. Celem prac projektowych było stworzenie layoutu, który będzie stanowił odpowiednie ramy dla bogatej i różnorodnej zawartości. W książce znajdują się takie elementy jak: ilustracje, mapy, tabele, infografiki, definicje, biogramy, teksty źródłowe. Powstał projekt oszczędny i nowoczesny, nie dominujący nad treścią, ale ją porządkujący.