Praktyka teoretyczna

Projekt layoutu oraz skład czasopisma naukowego poświęconego filozofii polityki i krytycznym naukom społecznym.