Josef Müller-Brockmann

Praca koncepcyjna. Próba stworzenia ram dla biografi/monografii wybitnego przedstawiciela Międzynarodowego Stylu Szwajcarskiego, Josefa Müllera-Brockmanna, twórcy systemu siatkowego w projektowaniu (tzw. gridu). Projekt czerpie z dokonań Brockmanna, operuje siatką jako elementem graficznym oraz typografią (krój pisma Akzidenz-Grotesk charakterystyczną dla twórców szwajcarskich. Powstała w trzech egzemplarzach.