Josef Müller-Brockmann

Praca koncepcyjna. Projekt biografii-monografii wybitnego przedstawiciela Międzynarodowego Stylu Szwajcarskiego, Josefa Müllera-Brockmanna, twórcy systemu siatkowego w projektowaniu (tzw. gridu). Projekt czerpie z dokonań Brockmanna, operuje siatką jako elementem graficznym oraz charakterystyczną typografią. Krój pisma to Akzidenz-Grotesk, używany przez twórców szwajcarskich. Książka powstała w trzech egzemplarzach.