Wyczytane dane. Infografika

Projekt przedstawia wizualizację danych biblioteczki.