Notes Konserwatorski. Biblioteka Narodowa

Założeniem przy projektowaniu nowego „Notesu Konserwatorskiego” było połączenie elegancji, prostoty, nowoczesności i funkcjonalności. Kluczowa jest przejrzystość, a co za tym idzie, komfort czytania. Okładka operuje przetworzonym kształtem tabliczki „Zabytek chroniony prawem".