nakogo.info. Kampania Przeciw Homofobii

Projekt layoutu i wdrożenie serwisu informacyjnego o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego (2014) i do Sejmu (2015). Strona pokazuje zachowania kandydatów w wybranych przez zamawiającego głosowaniach i przedstawia je w formie wykresu. Serwis został wykonany w technologii RWD, cechuje się dużą przejrzystością, intuicyjnością i łatwością obsługi.