Stan czytelnictwa w Polsce. Biblioteka Narodowa

Projekt raportu dotyczącego stanu czytelnictwa w Polsce. W 2016 roku przygotowaliśmy projekt wnętrza i okładki, natomiast w 2017 zaprojektowaliśmy nowy motyw graficzny na okładkę. Publikacja przeznaczona jest do internetu, znajduje się na stronie Biblioteki Narodowej gdzie można ją pobrać w postaci pliku pdf. W raporcie występuje wiele wykresów i tabel. W projekcie wykorzystaliśmy motyw kartek papieru, który znajduje się paginacji. W dalszej części jest rozwinięty i służy jako ramka tekstowa oraz wyróżnik ważnych pojęć.