Stan czytelnictwa w Polsce. Biblioteka Narodowa

Projekt raportu dotyczącego stanu czytelnictwa w Polsce, największej dorocznej publikacji Biblioteki Narodowej. Raport znajduje się na stronie Biblioteki Narodowej gdzie można go pobrać w postaci pliku pdf. Został również wydany w formie papierowej Przygotowaliśmy projekty okładek i wnętrza. Motywy okładkowe to przetworzenie idei wykresów, których wiele znajduje się we wnętrzu. Nawiązując do tematyki czytelnictwa, w projekcie wykorzystaliśmy motyw kartek papieru, który znajduje się paginacji. W dalszej części jest rozwinięty i służy jako ramka tekstowa oraz wyróżnik ważnych pojęć. Mocna i odważna kolorystyka służy zwróceniu uwagi na raport, a tym samym na problem stanu czytelnictwa w Polsce.