Studia polskie na Uniwersytecie w Cambridge. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Projekt okładki i wnętrza publikacji dotyczącej studiów polskich na uniwersytecie w Cambridge. Celem prac było stworzenie layoutu odpowiadającego potrzebom dwujęzycznego składu. Aby nadać projektowi dynamiki, paginacja została umieszczona na marginesie w nietypowy sposób: tytuł umieszczono pionowo, natomiast znajdującą się pod nim numerację stron poziomo.