Resic

Celem prac projektowych było stworzenie nowego znaku oddającego charakter profilu działalności firmy Resic. Do tego celu wykorzystany został zielony trójkąt. Połączenie żywej zieleni i grafitu daje świeży efekt. Jest nowoczesne, ukazuje firmę jako stawiającą na innowacje. Konstrukcja logo ma techniczne podłoże. Trójkąt skierowany jest ostrzem w prawą stronę. Może przywoływać skojarzenia przycisku „play”.