Divadlo

Logo i identyfikacja dla firmy realizującej projekty z naturalnych budulców dbając o tradycję i jej ciągłość w oparciu o nowe technologie. Osią projektu jest litera D. W stosunku do poprzedniego znaku, obecny operuje nowym, bardziej geometrycznym krojem pisma.