Beograd

Etykieta oraz identyfikacja marki serbskich win Beograd. Projekt opiera się na typografii oraz przetworzonym i uproszczonym herbie Belgradu. Składa się on z murów miejskich z otwartą bramą. Wstęgi symbolizują dwie rzeki Dunaj i Sawę. Na ich falach unosi sie łódź. Fale zostały również wykorzystane jako niezależny od herbu element graficzny. W projekcie dominuje biel. Jest to odniesienie do nazwy miasta Belgrad – białe miasto. Kroje pisma zostały poddane modyfikacji - "g" w nazwie Beograd oraz data.