Batur

Projekt dla firmy działającej w sektorze turystycznym. Batur posiada sieć obiektów hotelowych w Karpaczu. Nowe logo cechuje prostota. Jest czytelne. Zastosowane elementy nawiązują do gór. Dzięki układowi linii logo jest dynamiczne. Przekaz i symbolika są klarowne: zarys gór, dach budynku, ziemia i słońce. Logo czerpie z poprzedniego znaku zestawienie kolorów (czerwony, zielony – jako kolor uzupełniający – i czarny) oraz uproszczoną symbolikę zarysu gór. Zaokrąglenia (w czcionce i znaku) sugerują troskę i opiekę, są przyjazne, zapraszające.