Omnis. Biblioteka Narodowa

Projekt systemu logotypów oraz motywu przewodniego dla wyszukiwarki Omnis i serwisów pochodnych, takich jak m. in. Polona. Projekt przywodzi na myśl pole wyszukiwania w przeglądarce. System odpowiada przyjętym założeniom takim jak stworzenie spójnej koncepcji logotypów oraz elementów graficznych serwisów www; stylistyczne nawiązania do logo Biblioteki Narodowej; ewolucja zamiast rewolucji; elastyczność aplikowania i tworzenia kolejnych znaków. Wypracowane symbole nie są konkurencyjne wobec sygnetu z logo BN. Proporcje nowego znaku i logo BN są dopasowane. Znak Omnis może z powodzeniem funkcjonować w zestawieniu z logo BN oraz samodzielnie. Utrzymana została zgodność kolorystyczna. Projekt brał udział w wewnętrznym konkursie do którego zaproszone zostały cztery studia graficzne.