Kancelaria Szwichtenberg

Logo, branding oraz koncepcja nazewnictwa. Nazwa występuje w dwóch wersjach - skróconej oraz pełnej. Symbolem wykorzystanym w logo są inicjały właścicielki, gdzie litera "K" jest jednocześnie pierwszą literą imienia oraz słowa "kancelaria". Zabieg ten ma podkreślać osobiste zaangażowanie, odpowiedzialność oraz profesjonalizm potwierdzony użyciem nazwiska w nazwie kancelarii. Ukośna kreska oddziela inicjały od nazwy, jest dynamiczna, jej kierunek sugeruje wzrost, a zatem wartość dobrze się kojarzącą w kontekście kwestii prawnych. Miedziany kolor użyty w identyfikacji podkreśla powagę apektów prawnych i długą tradycję stosowania prawa.