Ruch wydawniczy w liczbach. Biblioteka Narodowa

Projekt okładki i wnętrza serii raportów dotyczących ruchu wydawniczego książek i periodyków w Polsce. Na okładce oddaliśmy charakter publikacji - ruch oraz liczby, sugerując czytelnikowi treść raportu. Wyróżnione liczby na okładce to numer publikacji oraz rok, za który dane prezentowane są w raporcie. We wnętrzu powtórzyliśmy motyw kropek z okładki - ich liczba odpowiada numerowi rozdziału. Publikacja prezentuje wyniki za rok 2015, została wydana w trzecim kwartale roku 2016.