Pomyśleć ekonomię od nowa

Książka prezentująca dziewięć nurtów ekonomii heterodoksyjnej. Zaprezentowano je na okładce w postaci dziewięciu słupków składających się na wykres.